Müşteri No

Şifre
GİRİŞ

ALB YATIRIM
www.albyatirim.com.tr

Telefon +90 (212) 370 0 370
E-posta bilgi@albyatirim.com.tr


Veriler iDealData tarafından sağlanmaktadır. [Ver 0]


Haber İçeriği


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
SPK UYARISI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Basın Açıklaması – 04.06.2020

Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Kurulumuzca yapılan incelemelerde;
 • Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,
 • Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,
 • Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede;
 • Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,
 • Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,
 • Söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,
 • Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KAPATBilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Sembol Listesi

Satır Ekle
BIST-30

Satır Sil
BIST-50

Vazgeç
BIST-100Tümünü Sil

Sembol Listesi

Satır Ekle

Satır Sil

Vazgeç

Sembol Listesi

Satır Ekle

Satır Sil

Vazgeç

Sembol Listesi

Satır Ekle

Satır Sil

Vazgeç

Sembol Listesi

Satır Ekle

Satır Sil

Vazgeç

Sütunlar
Son
Son.Adet

Alış
Al.Adet

Satış
Sat.Adet

Tavan
Taban

Adım
-

Ortalama

Adet

Hacim

Yüksek

Düşük

% Fark

Net Fark

Önc. Kap


Sütun Ekle
Sütun Sil
Uygula
Piyasa Seçiniz

Piyasalar
BIST PAY
VIOP


SAYFAM

Döviz, Altın

Interbank

Pariteler

Yurtdışı

Banka Gişe
BIST Tüm

BIST Endeksler

BIST 30

BIST 100

Yükselen

Düşen

Hacim

Bankalar

Varantlar

Aktif Vadeli

Tüm Vadeli

Endeks Vadeli

Pay Vadeli

Döviz Vadeli

Altın Vadeli

Endeks Opsiyon

Pay Opsiyon

Döviz OpsiyonKullanım Kılavuzu
Yüzeysel


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Derinlik
Kademe Sayısı0


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Getiri


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Firma Haber


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Firma Sermaye


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Kademe
5 dk
10 dk
60 dk
G


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Takas Liste
Tarih


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Takas Değişim
Gün
Hafta
Ay
Yıl
Alanlar
Satanlar


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Dağılım Pasta
1
2
3
4
5
10
Tarih
Alanlar
Satanlar
Toplam


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Anlık Dağılım
Tarih
Alanlar
Satanlar
Toplam


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Dağılım Liste
1
2
3
4
5
10
Tarih
Alanlar
Satanlar
Toplam


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Kurum İşlem

1
2
3
4
5
10
Satılan


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Kurum Hacim
Tarih
Alanlar
Satanlar
Toplam


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Kurum TakasBilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
BIST Görünüm


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Sıralı ListelerBilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Sermaye Arttırımı ve Temettü


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Kapalıçarşı


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Ekonomik Takvim


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Gerçekleşen İşlem Listesi
GösterBilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Şifre Değiştir

Şifre Değiştir

 • Yeni verilecek olan Şifre sayılardan oluşmalıdır.
 • Yeni verilecek olan Şifre en az 6 karakter uzunluğunda büyük harf küçük harf ve rakamlardan oluşmalıdır.
 • Yeni verilecek olan parola en az 6 karakter uzunluğunda ve rakamlardan oluşmalıdır.
 • Yeni verilecek olan Şifre veya parola 2 önceki eski Şifre veya parola ile aynı olamaz.
Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Menu
BIST Görünüm
Sıralı Listeler

Gerçekleşen İşlem Listesi
Takvim

Sermaye arttırımı ve temettü

Menu
Login
Lisanslarım

Satır Yüksekliği
Yazı Büyüklüğü

Kullanım Kılavuzu
Güvenli Çıkış


Al / Sat

Getiri
Derinlik
Firma Haber
Sermaye
Kademe
Dağılım Pasta
Dağılım Liste
Anlık Dağılım
Grafik
Tooltip
Gelen Mesajlar


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Mesaj Yaz
Gönder
Vazgeç


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Mesajınız Var
Kapat
Yazı Büyüklüğü

Küçük
Orta
Büyük


Satır Yüksekliği

Küçük
Orta
Büyük
Maksimum


Lisanslarım
Grafik
Periyot

1
G
5
H
10
A
15
Y
30
60
S


Indikator

Hiçbiri
BOL
ADX

ENV
MOM

MA
MACD

PAR
RSI

PVTG
STO

PVTH
TKE

TOMA
VOL

CCI
AROON

WILLR
DI


Grafik Menu

Değerleri Göster

Yükselen Düşen Renkler

Yatay Seviye

OHLC
Candle

Trend
Fibo Ret


Trend Başlat
Trend Bitir
Trend Sil

Trend 2 Başlat
Trend 2 Bitir
Trend 2 Sil

Yatay Başlat
Yatay Bitir
Yatay Sil


ADX

Kaydet
Vazgeç

Bollinger

.

.

.


Kaydet
Vazgeç

ENV

Kaydet
Vazgeç

DI


Kaydet
Vazgeç

AROON


Kaydet
Vazgeç

MA

.

.

.


Kaydet
Vazgeç

MACD


Kaydet
Vazgeç

MOM

Kaydet
Vazgeç

PAR.


Kaydet
Vazgeç

PVTG

.

.

.


Kaydet
Vazgeç

PVTH

.

.

.


Kaydet
Vazgeç

RSI

Kaydet
Vazgeç

WILLR

Kaydet
Vazgeç

CCI

Kaydet
Vazgeç

STO


Kaydet
Vazgeç

TKE
Kaydet
Vazgeç

TOMA.

.


Kaydet
Vazgeç

VOL
Kaydet
Vazgeç

Renkler


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Portföy Giriş
Giriş Yap

Portföy
Alt Hesap
A / S
Teminat Aktarım
Giriş
BIST Portföy
BIST Emirler
VIOP Portföy
VIOP Emirler
DENEMEEEEE


Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Para Transferi
EFT TALEP
EFT IZLEME.


İBRANAME
Şirketiniz ALB Yatırım A.Ş. ile akdetmiş olduğum sözleşmeler çerçevesinde şirketinizin müşterisi olarak menkul kıymet alım ve satım işlemleri yapan ben, Overall bilgilerimle ve sermaye piyasası araçları ve menkul kıymet işlemleri bakiyesi ile mutabık olduğumu, şirketiniz ALB Yatırım A.Ş. ile bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm işlemleri ibra ettiğimi, bunlarla ilgili herhangi bir hak iddiada bulunmayacağımı gayri kabili rücu olarak beyan ve kabul ederim.


EFT Talebi Ver


EFT Talebinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ;

 • IBAN numaranızın eksiksiz ve doğru olduğunu kontrol ediniz.
 • Hesabınızdan sadece kendi nam ve hesabınıza ait IBAN numarasına EFT yapabilirsiniz.
 • İleri tarihli EFT talebi girebilirsiniz.
 • EFT talebiniz iletildi mesajı aldıktan sonra tekrar girmenize gerek yoktur.
 • Talebinizi uygulama menüsündeki ‘’ EFT izleme’’ bölümünden takip edebilirsiniz.
 • Herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçiniz.

1. Kurumumuzun, Şube ve İrtibat bürolarında hiçbir hal ve şartta kasa bulunmamakta olup, hesaplarınızla ilgili tüm tediye ve tahsilat işlemleri Genel Müdürlük aracılığı ile yapılmaktadır.

2. Şirketimiz adına, her ne nam ve unvan adı altında olursa olsun hiçbir çalışanımızın elden para tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz nezdindeki hesabınıza para göndermek istediğinizde sizlere bildirilmiş olan ve şirketimiz adına açılmış Banka hesap numaralarını kullanmanız gerekmektedir.

3. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olarak Portföy Yönetim hizmeti vermekte olup, bu hizmet ancak bu lisansa sahip personelimiz tarafından ve adınıza portföy yönetim hesabı açılması halinde mümkündür. Bunun dışında hiçbir çalışanımızın sizin emriniz olmadan hesabınızda portföy yönetimi yapması mümkün değildir.

4. Şirketimiz nezdinde açılmış olan hesaplarınızla ilgili olarak tarafınıza teslim edilen şifrelerinizi İnfo Yatırım çalışanları dahil kimseyle paylaşmayınız.Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
Viop Teminat Aktarım


.

Teminat Aktarım Talebi Ver


**
VİOP'tan Cari'ye aktarım talepleriniz 15:15'e, Cari'den VİOP'a aktarım talepleriniz 16:30'a kadar bakiyeniz/portföyünüz müsait olduğu takdirde aynı gün içinde gerçekleştirilir.Bilgisayarda fare,
Tablette tek parmak ile boyutlandırın
BIST Emir Düzelt

Düzelt
Vazgeç

BIST Emir Gönder

TUTAR

AL
SAT
Vazgeç


Zincir Emir
Zincir Emir
Hisse Hisse
Fiyat Hisse Grup
Adet Fiyat Tipi
İşlem Fiyat
Adet
Süre
Satış Tipi
Zincir AL
Zincir SAT
VIOP Emir Gönder
Al / Uzun
Sat / Kısa
Vazgeç